חלון הודעות  
צור קשר


 תמונות נבחרות 
 
תוצאות תערוכות

       18/01/2013 תערוכנ בין לאומית
בגבעת חיים מאוחד , השופט: Harri Lehkonen מפינלנד


כיתת אלופים: Smooth power castaway של שרון כהן : exc-cw-bd-bos-cacib-gcac
כיתת צעירות: Yamavalley Oprah Winfrey של מירי אברמסון וז´אנה לוין: exc1-cw-bj-bb-bob-Jcac
You´re my sunshine tender ebony של שרון כהן: exc2 - rjcac


[חזור דף]